polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków

polski   English  

Informacje

Wiadomości

rss20

Biblioteka Cyfrowa BK
19.04.2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa przekształcila się w Bibliotekę Cyfrową Biblioteki Kraków. Biblioteka Kraków to nowa instytucja kultury powstała wskutek połączenia czterech dzielnicowych bibliotek: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej, Podgórskiej Biblioteki Publicznej, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka Cyfrowa BK będzie kontynuować dotychczasową pracę NhBC w zakresie publikacji głównie z regionu Nowej Huty, a w przyszłości także z innych dzielnic miasta Krakowa. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany zamieszczeniem swoich publikacji, checią podzielenia się cennymi materiałami z regionu Nowej Huty i innych, oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapraszamy do współpracy. Naszym celem jest utrwalanie w formie cyfrowej materiałów, które mogą stanowić cenne źródło informacji dla teraźniejszych i następnych pokoleń i nie pozwolić na ich zatracenie.

NhBC w multiwyszukiwarce Federacji Bibliotek Cyfrowych
21.10.2008

Od 21 października 2008 roku Nowohucka Biblioteka Cyfrowa przystąpiła do Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC).

Serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu przeglądanie poprzez multiwyszukiwarkę zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów tworzonych przez biblioteki, uczelnie wyższe, archiwa, muzea oraz instytucje naukowe i badawcze.

Nowohucka Biblioteka Cyfrowa
20.10.2008

Po 10-cio miesięcznych przygotowaniach  uroczyście otwarto Nowohucką Bibliotekę Cyfrową.

NhBC jest infrastrukturą dla regionalnej platformy elektronicznej (biblioteki cyfrowej), będącej nowoczesnym narzędziem szybkiego dostępu do wiedzy na temat Nowej Huty, zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym.

We wstępnym etapie tworzenia NhBC zasób wynosił ponad 360 publikacji, były to głównie dokumenty życia społecznego oparte o czasopisma regionalne i lokalne oraz ogólnopolskie.

W planach rozwoju zasobu Nowohuckiej Biblioteki Cyfrowej było wprowadzenie i udostępnianie w NhBC książek, czasopism lokalnych, zbiorów kartograficznych,  ikonograficznych, rękopisów, fotografii, materiałów konferencyjnych, sprawozdań z działalności organizacji i instytucji, folderów, ulotek, plakatów itp. dotyczących Nowej Huty oraz terenów geograficznie lub historycznie związanych z tym regionem.